LOOPBAAN IN EIGEN HAND

Het is goed om af en toe stil te staan bij uw persoonlijke ontwikkeling. Wat heeft u in uw loopbaan gedaan? 
En wat wilt u in de toekomst gaan doen? In deze workshop verkent u uw mogelijkheden.

Workshoponderwerpen 
Tijdens de workshop wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af. 
In de workshop worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld: 
- loopbaanreflectie; 
- talenten en vaardigheden in kaart brengen; 
- bezieling ontdekken; 
- authentiek presenteren; 
- wat inspireert mij? (inspiratiebronnen en belemmeringen); 
- competenties in beeld; 
- kwaliteiten en belemmeringen; 
- loopbaanspel; 
- voorwaarden en waarden; 
- persoonlijk loopbaanplan. 

Werkwijze 
U maakt thuis voorbereidende opdrachten, die we tijdens de workshop bespreken. U krijgt tijdens de workshop allerlei tips om uw loopbaanwensen helder te krijgen en ook te realiseren. U krijgt feedback van de trainer en de andere deelnemers op uw loopbaanplannen.

Voor wie is deze workshop bedoeld? 
- u bent toe aan een intensieve en persoonlijke bezinning op uw loopbaan; 
- u kent uw drijfveren en heeft nu behoefte aan nieuwe doelen en concrete plannen voor de toekomst; 
- u wilt onderzoeken hoe u met meer plezier en minder spanning kunt functioneren; 
- u wilt inzicht in uw ontwikkelpunten.

Competenties 
In de workshop werkt u aan de volgende competenties: 
- initiatief; 
- resultaatgerichtheid; 
- zelfkennis; 
- zelfontwikkeling; 
- zelfsturing.

Resultaat workshop 
U bent na deze intensieve workshop in staat om:
- nieuwe doelen te stellen in uw werk, ontwikkeling en privéleven; 
- te benoemen wat uw sterke kanten zijn en om valkuilen te overwinnen; 
- uw loopbaan te sturen door keuzes te maken, doelen te stellen en concrete plannen te maken.

Workshopmaterialen
Voorafgaand aan de workshop ontvangt u  Loopbaancoach werkboek

Duur van de workshop
De workshop bestaat uit twee dagdelen (ochtend, middag of avond). 

Investering 
De investering voor deze 2 x 4 uur durende workshop is € 1.960,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen. 

Bel voor meer informatie Teamingnet: 074 711 02 62.