ONZE INSTRUMENTEN

Competentie Kompas geeft een beschrijving van 33 competenties op vier niveaus. Iedere competentie geeft ontwikkel-, leervragen en ontwikkeltips. Ideaal voor zelfontwikkeling , coaches en leidinggevenden. Competentie Kompas is ontwikkeld door Teamingnet. 

Thomas Kilmann Instrument (TKI) is een instrument om vast te stellen hoe individuen reageren in conflictsituaties. Het model is ontwikkeld door Kenneth W. Thomas en Ralph H. Kilmann en is wereldwijd het populairste model als het gaat om conflicthantering. 

PSA (psychosociale arbeidsbelasting) is een gevalideerde vragenlijst die gebruikt wordt voor onderzoek naar knelpunten op het gebied van arbeids-beleving. Het onderzoek geeft een beeld van diverse aspecten die risico’s kunnen inhouden voor de arbeidsproductiviteit. PSA is ontwikkeld door Teamingnet. 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung. 

Team Competentie Ontwikkel Plan (TCOP) geeft systematisch alle stappen aan om het team te ontwikkelen in relatie tot de doelstellingen van de organisatie en de functies. In het zijn 40 competenties opgenomen met vijf niveaubeschrijvingen. TCOP is ontwikkeld door Teamingnet. 

Belbin is een vragenlijst die de teameffectiviteit onderzoekt. De vragenlijst is ontwikkeld door Meredith Belbin, een Britse wetenschapper en hoog-leraar. De 9 teamrollen van Belbin beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. 

IRIS Persoonlijkheidstest brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie van individuen en teams in beeld. De test bevordert open communicatie, versterkt relaties en de samenwerking in teams. Het model is ontwikkeld door Teamingnet op basis van theorieën van Carl Gustav Jung.

Fundamental Interpersonal Relations Orientation (Firo) instrument geeft diepgaande inzichten in beweegredenen van gedrag. Het identificeert interpersoonlijke problemen snel en lost deze op, waardoor mensen en teams optimaal kunnen presteren. Het Firo instrument is ontwikkeld door Harvard-wetenschapper Will Schutz. 

Life Balanced Scorecard (LBS) is een tool waarin u voor de vier dimensies Mentaal, Mensen, Materieel en Missie bepaalt of deze op dit moment in (on)balans zijn. De LBS geeft u een steuntje in de rug om zaken die in onbalans zijn geraakt, te veranderen. LBS is ontwikkeld door Teamingnet.