goede-dingen-goed

LinkedIn heeft een onderzoek gedaan naar welke soft skills werkgevers écht belangrijk vinden. De belangrijkste 3 soft skills zijn achtereenvolgens goede communicatieve vaardigheden, organisatievermogen en samenwerken. Een onderzoek van Human Factor laat zien dat goede communicatieve vaardigheden de meest gevraagde soft skill is van werkgevers binnen de financiële sector, gezondheidszorg, IT en engineering. Waarom vinden werkgevers soft skills - en met name communicatieve vaardigheden - zo belangrijk? Want je zou verwachten dat het reguliere onderwijs al lang en breed dit in haar studiecurriculum heeft opgenomen? Volgens een onderzoek van de Hay Group - zie de fraaie infographic - zegt echter 76% van de managers dat professionals op instapniveau onvoldoende zijn voorbereid op de werkende wereld en dat matige soft skills hier vooral debet aan zijn. Vaak zijn succesvolle medewerkers niet noodzakelijke wijze de medewerkers met het hoogste IQ of de meeste technologische knowhow. Vaak blinken ze uit in goede communicatieve vaardigheden, hebben het vermogen om anderen te overtuigen en zijn effectief in verschillende omgevingen. Met Dagelijks de Goede Dingen Goed programma (DGDG) leren medewerkers invloed te krijgen, planmatiger te werken en beter te communiceren. Om dagelijks de goede dingen goed te doen, dus!

Met DGDG combineren we de voordelen van zelfstudie, training én digitale begeleiding:

- online leren waar en wanneer het uitkomt;

- persoonlijke begeleiding van de eigen e-coach;

- ervaringen delen op de online leercommunity;

- opdrachten afgestemd op de werkplek;

- competentiegericht trainen met de trainer;

- kennis toetsen d.m.v. inbegrepen opgaven;

- inspirerende video's en reminders: posters (download als voorbeeld de posters GOED en EGO), cheat sheets, insteekkaartjes, enz.

Hoe werkt DGDG?

We starten met een intake - kan online of bij u op kantoor. We stellen een aantal vragen over leerdoelen en -wensen en - indien van toepassing - toetsen we het competentieniveau door middel van één of meerdere (online) ontwikkelinstrumenten. Ook vragen we de manager mee te denken over de leerdoelen. Op basis van de ontwikkelvragen en leerdoelen wordt een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt. Werken met een persoonlijk ontwikkelplan helpt de deelnemer om zijn/haar ambities waar te maken en om te onderzoeken wat hij/zij wil leren om dagelijks de goede dingen goed te doen. De ontwikkelvragen en leerdoelen vertalen we steeds in praktische leervormen en -activiteiten: e-learning, training, feedback- en reflectiegesprekken, e-coaching, praktijkopdrachten, intervisie en coaching-on-the-job. Deze leervormen en -activiteiten zorgen ervoor dat de deelnemer leert op de manier die bij hem of haar past. In het Leercentrum wordt de theorie aangereikt, krijgt de deelnemer de opdrachten, toetst zijn of haar kennis en wordt ondersteund door de eigen e-coach. Op basis van het persoonlijk ontwikkelplan wordt een selectie gemaakt welke e-modules in het ontwikkeltraject worden aangeboden.

E-modules

Populaire e-modules* zijn er o.m. op de volgende gebieden:

- financieel management;

- carrièremanagement;

- communicatie en presentatie;

- projectmanagement;

- office programma's;

- persoonlijke effectiviteit.

Competentiegericht trainen met de trainer

In het competentiegericht trainen met de trainer ligt de nadruk op doen!

Onder meer kunnen de volgende onderwerpen worden ingetraind:

- out-of-the-box denken;

- de confrontatie met jezelf;

- bewuste en onbewuste beïnvloeding;

- omgaan met aanvallen / confrontaties;

- feedback en assertiviteit;

- effectief communiceren;

- interpersoonlijke sensitiviteit;

- interne klantgerichtheid;

- samenwerken en effectief zijn;

- stellen van doelen en aanspreken op resultaat;

- vergaderen en werkoverleg;

Maatwerk

DGDG wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.

Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind.

Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties

In DGDG werken de deelnemers aan de volgende competenties:

- assertiviteit;

- doorzettingsvermogen;

- communiceren;

- inlevingsvermogen;

- luisteren;

- plannen en organiseren;

- resultaatgerichtheid;

- samenwerken;

- zelfsturing.

Resultaat DGDG

Na dit intensieve traject is de deelnemer in staat om:

- optimaal gebruik te maken van zijn/haar sterke kanten;

- het gedrag van anderen beter te begrijpen;

- het gedrag af te stemmen op anderen;

- beter met zijn/haar tijd om te gaan;

- beter te plannen en te organiseren;

- doelgerichter te communiceren met collega's, leidinggevenden en (interne)klanten;

- een krachtige eerste indruk te maken;

- proactief actie te ondernemen om succes te hebben;

- zich assertief te tonen als dit de situatie verlangt;

- te navigeren door moeilijke gesprekken zonder te struikelen;

- productiever te werken.

Nazorg

Aan het begin en eind van DGDG ontvangt de deelnemer het persoonlijk ontwikkelplan dat hij/zij samen met de trainer en e-coach heeft uitgewerkt.

De leidinggevende ontvangt het transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk.

Duur van DGDG

Naast het bestuderen van de e-modules in het Leercentrum, bestaat het programma uit het competentiegericht trainen met de trainer. Deze workshop-serie bestaan veelal uit twee tot zes dagdelen (ochtend, middag of avond), afhankelijk van de opleidingsbehoefte.

Investering

Bel voor een afspraak of voor een prijsopgave: 074 711 02 62.

Voorbereidende werkzaamheden, e-modules en trainingsmaterialen zijn altijd inclusief.

* Samenwerking met Bookboon.com dat een belangrijk deel van het e-learningmateriaal van Teamingnet/Sellingnet heeft opgenomen in de elektronische leeromgevingen (ELO's) van ondermeer ABN-AMRO, Achmea, ING, KPMG, NUON, PWC, Rijkswaterstaat en Unilever.

Dagelijks de Goede Dingen Goed (DGDG) Copyright ® en © 2018 Teamingnet. Alle rechten voorbehouden.

instrumenten