INVLOED EN OVERTUIGINGSKRACHT

In deze nieuwe masterclass ontwikkel je jouw beïnvloedingsvaardigheden. Je leert deze vaardigheden in de praktijk toe te passen, met respect voor de ander. Zo krijg je collega's en/of (interne) klanten gemakkelijker mee in jouw plannen. Je wilt overtuigender overkomen met jouw persoonlijke uitstraling. Je wilt een krachtige indruk maken, een indruk die bij jou past. In samenwerking met anderen, ook met het management, wil je authentiek overkomen en een belangrijke rol spelen.

Workshoponderwerpen 
Uitleg, discussies en praktijkoefeningen wisselen elkaar voortdurend af. 
In deze masterclass worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld: 
- eerste indruk en non-verbale communicatie; 
- interactie met anderen;
- beïnvloeden met jouw uitstraling; 
- authenticiteit en overtuigingskracht; 
- wat is jouw manier van beïnvloeden, waar ligt jouw talent en wat kun je ontwikkelen; 
- hoe maak je beter verbinding met de ander; 
- aansporen, overtuigen, onderzoeken en inspireren 
- verbale en non-verbale aspecten van beïnvloeden; 
- schakelen tussen de verschillende beïnvloedingsvaardigheden; 
- basisprincipes van overtuigen en beïnvloeden; 
- geloofwaardigheid tot stand brengen; 
- actief luisteren en feedback/-forward geven; 
- overtuigend argumenteren; 
 - SPIN argumenteren;
- persoonlijk actieplan.

Wetenschappelijk kader 
In de masterclass werken we met een groot aantal modellen en inzichten die vertaald worden naar de praktijksituatie van de deelnemers.
Hierbij gaat het om de volgende modellen en inzichten:
 1. Competentie Kompas geeft een beschrijving van 33 competenties op vier niveaus. Iedere competentie geeft ontwikkel-, leervragen en ontwikkeltips. Ideaal voor zelfontwikkeling , coaches en leidinggevenden. Competentie Kompas is ontwikkeld door Teamingnet. 
 2. Roos van Leary geeft inzicht in de eigen communicatie- en interactiepatronen en is bruikbaar om met meer succes te kunnen onderhandelen, om (werk)relaties positief te beïnvloeden en om irritaties en conflicten te hanteren. 
 3. Thomas Kilmann Instrument (TKI) is een vragenlijst om vast te stellen hoe individuen reageren in conflictsituaties. Het model is ontwikkeld door Kenneth W. Thomas en Ralph H. Kilmann en is wereldwijd het populairste model als het gaat om conflicthantering. 
 4. Kernkwaliteiten (Ofman) gaan ervan uit dat ieder mens kwaliteiten heeft die tegelijkertijd een zwakke kant betekenen als ze te sterk gaan overheersen. Het wordt hiermee duidelijk waarom in groepen de één allergisch is voor de ander en andersom. 
 5. Life Balanced Scorecard (LBS) is een tool waarin u voor vier dimensies (Mentaal, Mensen, Materieel en Missie) bepaalt of deze op dit moment in uw leven in (on)balans zijn. De LBS geeft u een steuntje in de rug om zaken die door de jaren heen in onbalans zijn geraakt, te veranderen. Life Balanced Scorecard is ontwikkeld door Teamingnet. 
 6. Persoonlijke Waarden vormen de onderlaag, het drijfvermogen waarop competenties zich kunnen ontwikkelen. Het zijn de persoonlijkheids-kenmerken waarmee men zichzelf kan handhaven in zijn omgeving. 
 7. Belbin is een vragenlijst die de teameffectiviteit onderzoekt. De vragenlijst is ontwikkeld door Meredith Belbin, een Britse wetenschapper en hoog-leraar. De 9 teamrollen van Belbin beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. 
 8. IRIS Persoonlijkheidstest brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in beeld. De test bevordert open communicatie, versterkt relaties en de samenwerking in teams. De vragenlijst is ontwikkeld door Teamingnet op basis van de theorieën van Carl Gustav Jung. 
 9. Leer- en Managementstijlen (Kolb) is een model van leren en probleemoplossing. Individuen en teams hebben voorkeurstijlen om problemen op te lossen. Door deze voorkeuren te analyseren, blijken alternatieve stijlen onderbelicht te zijn. Dit biedt dus mogelijkheden! 
 10. Fogg Behavior Model geeft concrete handvatten om gedrag te beïnvloeden. Gedrag is altijd een wisselwerking tussen drie factoren: motivation, ability en trigger. Het model helpt bij het onderkennen van succesvolle gedragsbeïnvloeding. 
 11. Zes Principes van Overtuigen van Robert Cialdini. In 1984 schreef Cialdini zijn wereldberoemde boek 'Influence: The Psychology of Persuasion'. In Influence geeft Robert Cialdini zes strategieën hoe mensen beïnvloed kunnen worden. Hoewel Influence al meer dan 30 jaar oud is zijn de theorieën van Robert Cialdini actueler dan ooit! 
 12. Johari-venster van de Amerikaanse psychologen Joseph Luft en Harry Ingham. Een nuttig en eenvoudig model om zelfbewustzijn te beschrijven en te verbeteren en wederzijds begrip te bevorderen. Het model legt de nadruk op gedrag, empathie en samenwerking. 
 13. Features vs. Benefits. Praat niet over de trekkracht van de motor (feature) terwijl de ander alleen maar wil weten of hij zijn caravan er goed mee over de Zwitserse bergen heen krijgt (benefit). Overtuig iemand dus met de benefits ('wat heb ik eraan?') en niet met de features. 
 14. Dale Carnegie leert je drie technieken om met mensen om te gaan, zes manieren om empathischer over te komen, twaalf stappen om mensen te overtuigen en negen manieren hoe je mensen kunt veranderen zonder ergernis op te wekken.

Maatwerk 
Deze masterclass wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. 
Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd. 

Competenties 
In deze masterclass werkt u aan de volgende competenties: 
- -communiceren;
- interpersoonlijke sensitiviteit;
- vertrouwen opbouwen;
- overtuigen/resultaatgerichtheid;
- visie uitdragen.

Resultaat masterclass 
U bent na deze intensieve masterclass in staat om:
-  anderen te overtuigen van uw visie of idee;
- anderen aan te spreken op hun gedrag;
- duidelijk te zijn in wat u van de ander verwacht;
- uzelf op een professionele wijze te presenteren;
- uw verhaal goed over de 'buhne' te brengen;
- uw assertiviteit te verbeteren en beter in te zetten.

Workshopmaterialen en nazorg
Voor of na de masterclass kunt syllabi downloaden. 
Aan het eind van de masterclass ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. 

Duur van de masterclass
De totale doorlooptijd van deze masterclass bedraagt 2 maanden. 
Het traject bestaat uit een intakegesprek met de deelnemers en 4 sessies van een halve dag. 
Na het afsluiten van deze masterclass ontvangt u een certificaat.

Investering 
De investering voor deze 4 x 4 uur durende masterclass is € 3.400,- per groep (excl. btw).
Eventueel kan voorafgaand aan het traject een 0-meting en aan het eind van het traject een 1-meting uitgevoerd worden.
Eventueel kan in het traject coaching opgenomen worden.  
De prijs is inclusief alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen. 

Bel voor meer informatie Teamingnet: 074 711 02 62.