TEAMLEIDER ONTWIKKEL PROGRAMMA

U ziet het levendig voor u: een team waarin iedereen gemotiveerd en bevlogen aan de slag is. Dat hoeft geen onbereikbaar ideaal te blijven! 
In deze workshopserie leert u hoe uw team inspireert zodat zij met enthousiasme organisatiedoelen realiseren.

Workshoponderwerpen 
Tijdens de workshops wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af. 
In de workshops worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld: 
- inzicht in jezelf en je team; 
- stellen van doelen en aanspreken op resultaat; 
- kwaliteitsgedrag en motivatie; 
- ontwikkeling van medewerkers; 
- moed om te veranderen; 
- samenwerking en teamcoaching; 
- nieuwe medewerkers inwerken; 
- omgaan met anderen; 
- feedback gesprekken en assertiviteit; 
- invloed naar boven; 
- gestructureerde gespreksvoering; 
- overlegstructuren en werkoverleg; 
- medewerkers doelgericht enthousiasmeren; 
- beoordelings- en functioneringsgesprekken; 
- correctiegesprekken voeren; 
- conflicthantering; 
- omgang met tijd; 
- zelfmanagement; 
- persoonlijk actieplan.

Voor wie is deze workshopserie bedoeld? 
- u geeft operationeel leiding aan uitvoerende medewerkers met een lager of middelbaar opleidingsniveau; 
- u combineert uitvoering en aansturing: u bent b.v. coördinator, meewerkend voorman of teamleider; 
- u bent op zoek naar basiskennis en vaardigheden op het gebied van leidinggeven; 
- u heeft vragen over het opbouwen van gezag, verwachtingen van uzelf en uw omgeving; 
- u beschikt over mbo/hbo werk- en denkniveau.

Maatwerk 
Deze workshops worden in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. 
Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd. 

Competenties 
In de workshopserie werkt u aan de volgende competenties: 
- besluitvaardigheid; 
- gespreksvaardigheid; 
- inlevingsvermogen; 
- luisteren; 
- resultaatgerichtheid.

Resultaat workshopserie 
U bent na deze intensieve workshopserie in staat om:
- uw leiderschapsstijl aan te passen aan de behoefte van uw medewerkers; 
- op een constructieve wijze commentaar te geven op de prestaties van uw mensen; 
- te zien wat uw medewerkers motiveert en op welke resultaten u hen kunt aanspreken; 
- gezag op te bouwen bij uw medewerkers; 
- beter inzicht te krijgen in uw valkuilen, kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Workshopmaterialen en nazorg
Voor of na de workshop kunt u onze e-bookserie Excellente Teamleidervaardigheden downloaden. 
Aan het eind van de workshop ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. 

Duur van de workshop
De totale doorlooptijd van het Teamleider Ontwikkel Programma bedraagt 8 maanden. 
Het traject bestaat uit een intakegesprek met de deelnemers en 8 workshops van een halve dag. 
Na het afsluiten van het ‘TOP’ traject ontvangt u een certificaat.

Investering 
De investering voor deze 8 x 4 uur durende workshopserie is € 6.800,- per groep (excl. btw).
Eventueel kan voorafgaand aan het traject een 0-meting en aan het eind van het traject een 1-meting uitgevoerd worden.
Eventueel kan in het traject coaching/intervisie sessies opgenomen worden.  
De prijs is inclusief alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen. 

Bel voor meer informatie Teamingnet: 074 711 02 62.
teamleider training ik ben momenteel Teamleider op de servicedesk en zoek hiervoor een opleiding. teamleider training. teamleider training opleiding voor teamleiders. Momenteel ben ik gepromoveerd teamleider training tot Teamleider van de servicedesk, maar wil mijn rol beter uitoefenen. teamleider training. opleiding voor teamleiders. teamleider training Gedragsverandering: de rol teamleider en het beter omgaan teamleider training met je collega's als teamleider en niet op sociaal vlak. beter de taken kunnen verdelen teamleider training en het overzicht goed behouden en iedereen tevreden houden. teamleider training. opleiding voor teamleiders. teamleider training communicatie verbeteren van wat we willen en waar we heen gaan. teamleider training. opleiding voor teamleiders.