Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Als leidinggevende staat u soms tussen twee vuren: enerzijds de resultaten waarop u moet sturen, anderzijds de medewerkers met hun eigen ontwikkelingsvraag. In deze workshop ervaart u hoe u de functionerings- en beoordelingsgesprekken op een inspirerende en resultaatgerichte manier kunt aanpakken. De praktische workshop geeft u alle handvatten die u nodig heeft om zelfverzekerd, goed voorbereid en vaardig de functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Via onze aanpak leert u al doende het maximale uit de gesprekken te halen. De workshop bestaat 80% uit praktische oefeningen.

Workshoponderwerpen

Tijdens de workshop wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af. In de workshop worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld:

 • het functioneringsgesprek: afspraken maken over ontwikkeling en resultaten;

 • het beoordelingsgesprek: een evenwichtige beoordeling opmaken;

 • complimenten maken, talenten benoemen;

 • lastige onderwerpen bespreekbaar maken;

 • omgaan met emoties.

Maatwerk

Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd. Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties

In de workshop werkt u aan de volgende competenties:

 • besluitvaardigheid;

 • gespreksvaardigheid;

 • inlevingsvermogen;

 • luisteren;

 • resultaatgerichtheid.

Resultaat workshop

U bent na deze intensieve workshop in staat om:

 • gesprekken goed voor te bereiden;

 • regie te houden over het gesprek;

 • feedback te geven en te ontvangen;

 • uzelf zekerder te voelen in lastige situaties;

 • echt contact met de medewerker tot stand te brengen.

Workshopmaterialen en nazorg

Voor of na de workshop kunt u een e-book downloaden. Aan het eind van de workshop ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk.

Duur van de workshop

De workshop bestaat uit twee dagdelen (ochtend, middag of avond).

Investering

De investering voor deze 2 x 4 uur durende workshop is € 1.960,- per groep (excl. btw). Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen. Bel voor meer informatie Teamingnet: 074 711 02 62.