Klantgericht communiceren

Zodra u contact heeft met uw (interne) klant, bent u het visitekaartje van uw organisatie of afdeling. Helaas komen de verwachtingen van uw (interne) klanten en uw bedoelingen niet altijd overeen. Juist op die spannende momenten komt het aan op klantgerichtheid, want de Klant is Koning! Vindt u het moeilijk om met de emoties die bepaalde (interne) klanten bij u oproepen om te gaan? Hoe lastig het soms ook is, het valt te leren. En u zult merken dat het contact met uw (interne) klanten niet alleen beter gaat, het wordt ook steeds leuker.

Workshoponderwerpen

Tijdens de workshop wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af. In de workshop worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld:

 • actief luisteren: luisteren, samenvatten en de juiste vragen stellen;

 • de vraag achter de vraag achterhalen;

 • aandacht schenken aan de emoties van de (interne) klant;

 • duidelijk en direct communiceren en grenzen stellen;

 • verbale- en nonverbale communicatie;

 • in lastige situaties de relatie met de (interne) klant behouden;

 • omgaan met spanningen en emoties;

 • behandelen van klachten en voeren van slechtnieuws gesprekken.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

 • u heeft nu of in de toekomst frequent contact met (interne) klanten;

 • u wilt uw gedrag veranderen om uw (interne) klantgerichtheid te verbeteren;

 • u wilt direct in de praktijk kunnen toepassen wat u leert tijdens de workshop;

 • u wilt leren hoe u aandacht schenkt aan de emoties van de (interne) klant;

 • u wilt leren hoe u duidelijk en direct communiceert en grenzen stelt.

Maatwerk

Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd. Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties

In de workshop werkt u aan de volgende competenties:

 • gespreksvaardigheid;

 • inlevingsvermogen;

 • actief luisteren;

 • klantgerichtheid;

 • probleemanalyse.

Resultaat workshop

U bent na deze intensieve workshop in staat om:

 • een goede relatie met de (interne) klant te onderhouden;

 • zich verplaatsen in de (interne) klant en weet u de juiste vragen te stellen;

 • effectiever en persoonlijker te communiceren;

 • de regie bij (intern) klantcontact in handen te houden;

 • aandacht te schenken aan de emoties van de (interne) klant;

 • instructies te geven op een gelijkwaardig communicatieniveau, zodat u begrepen wordt;

 • vragen op een adequate manier te beantwoorden;

 • uw (interne) klant op een adequate manier verder te helpen;

 • problemen naar tevredenheid op te lossen.

Workshopmaterialen en nazorg

Voor of na de workshop kunt u een e-book downloaden. Aan het eind van de workshop ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk.

Duur van de workshop

De workshop bestaat uit twee dagdelen (ochtend, middag of avond).

Investering

De investering voor deze 2 x 4 uur durende workshop is € 1.960,- per groep (excl. btw). Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen. Bel voor meer informatie Teamingnet: 074 711 02 62.