Servicepagina

Wanneer zijn jullie bereikbaar? Op iedere werkdag is ons secretariaat bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur via 074 711 02 62 of via e-mail op info@teamingnet.nl.

Kan ik subsidie of vergoeding krijgen? Dat is inderdaad vaak mogelijk. Zo zijn vrijwel alle scholingskosten aftrekbaar van de belasting. En soms komt u in aanmerking voor bepaalde subsidies (scholingsfondsen). Teamingnet wil u daarbij graag adviseren.

Kan ik informatie ontvangen wat jullie bij welke klanten hebben gedaan? Wij kunnen u geanonimiseerde cases toesturen en referenties opgeven waar u contact mee kunt opnemen.

Wat is de achtergrond van de trainer / coaches? Alle trainer/coaches hebben als achtergrond een hbo/wo studie, management-functie(s) en meerdere jaren ervaring als trainer/coach. Wij hanteren een solide competentieprofiel voor nieuwe trainer/coaches. En verder is er een langjarig Training & Kwalificatie Proces (TKP) dat iedere trainer/coach dient te doorlopen en een systeem van permanente educatie. Om de kwaliteit verder te waarborgen hebben wij een stringent EFQM-systeem. Hierin is onder meer een opdrachtevaluatie c.q. audit opgenomen. Na afloop van een training controleren wij of de opdracht conform de opdracht is uitgevoerd, de doelen zijn gerealiseerd en in overeenstemming is met de kwaliteitseisen die Teamingnet aan de uitvoering van een training stelt. Tot slot kennen wij een Klachten- c.q. Garantieregeling, als onderdeel van onze Gedragscode.

Waar kunnen de trainingen worden gehouden? Indien u kiest om een training te combineren met teambuilding- of outdoor-activiteiten, adviseren wij u de training in een van onze outdoorcentra te houden. Indien u alleen een training wenst, dan kan deze natuurlijk ook bij u of op een andere locatie gehouden worden.

Welke training sluit het beste aan bij de leerdoelen van mijn team? Soms is het lastig een keuze te maken. Past de ene training nu beter, of toch de andere? Bij Teamingnet heeft u dat probleem niet! Iedere training wordt als in-company training aangeboden. Na een intensieve voorbereiding worden de deelnemers geheel op de eigen werksituatie getraind. Ook de materialen zijn op de deelnemers afgestemd. De trainingsprogramma's geven slechts een indruk van de mogelijkheden en worden afgestemd op de behoefte van uw team of organisatie.

De trainer voert intake-gesprekken met de deelnemers, waarom eigenlijk? Vrijwel al onze trainingen starten met het stellen van doelen, bij voorkeur face-to-face met uw trainer, maar soms ook telefonisch of per e-mail. Hierin worden de deelnemers uitgedaagd om na te denken over hun leerdoelen. Dit reflecteren op het eigen doen en laten, op wat al goed gaat en wat beter moet, draagt bij aan het leerproces.

Waarom zijn leerdoelen zo belangrijk? Deelnemers gaan met een training een ontwikkeltraject in. Hoe meer iedereen zich bewust is van wat men precies wil (en moet) leren, hoe beter het leerproces verloopt. Wanneer deelnemers nadenken over hun leerdoelen, passeren ongetwijfeld die onderwerpen waar ze goed in zijn en wat ze minder goed doen. Dit zelfbewustzijn draagt bij aan het leerproces. Bovendien nemen de deelnemers - door het zelf formuleren van leerdoelen - verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.