Constructief vergaderen

Vergaderingen kunnen van doorslaggevend belang zijn als het gaat om besluitvorming of het creëren van draagvlak. Maar dan moet er wel effectief vergaderd worden. In deze workshop leert u hoe u constructief en efficiënt vergadert. Tijdens de workshop gaat u vooral 'leren door te doen' door uit te gaan van uw eigen praktijksituatie. Het vergaderproces staat daarbij centraal (niet de inhoud), waarbij we steeds de volgende twee vragen behandelen: Hoe kunt u de vergadering effectiever maken? En welke invloed heeft u daar op?

Workshoponderwerpen

Tijdens de workshop wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af. In de workshop worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld:

 • vergaderingen openen en sluiten;

 • opstellen van een effectieve agenda;

 • doelen en fasen in een vergadering;

 • onderscheid maken tussen inhoud, procedures en proces;

 • omgaan met passieve en/of onverzettelijke deelnemers;

 • deelnemers afkappen;

 • mogelijke onderwerpen voor een werkoverleg;

 • een vergadering of werkoverleg ‘re-activeren’;

 • non-verbale en verbale communicatietechnieken;

 • creatieve vormen van vergaderen.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

De workshop is bedoeld voor mensen die de effectiviteit van de vergaderingen die zij voorzitten of bijwonen, willen vergroten. U wilt slagvaardiger optreden in vergaderingen. Ook wilt u meer weten over vergaderprocessen en alle aspecten die daarbij een rol spelen.

Maatwerk

Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd. Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties

In de workshop werkt u aan de volgende competenties:

 • besluitvaardigheid;

 • gespreksvaardigheid;

 • inlevingsvermogen;

 • luisteren;

 • resultaatgerichtheid.

Resultaat workshop

U bent na deze intensieve workshop in staat om:

 • vergaderingen effectief te laten verlopen;

 • invloed uit te oefenen op het verloop van een vergadering;

 • een goede agenda en fasering op te stellen;

 • om te gaan met lastige situaties en koppige, onverzettelijke deelnemers.

Workshopmaterialen en nazorg

Voor of na de workshop kunt u een e-book downloaden. Aan het eind van de workshop ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk.

Duur van de workshop

De workshop bestaat uit twee dagdelen (ochtend, middag of avond).

Investering

De investering voor deze 2 x 4 uur durende workshop is € 1.960,- per groep (excl. btw). Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen. Bel voor meer informatie Teamingnet: 074 711 02 62.