Leidinggeven aan verandering

Wilt u zo effectief mogelijk leiding geven aan verandering? In deze training verandermanagement leert u medewerkers mee te krijgen, een verandertraject goed te organiseren en veranderingen te consolideren. U krijgt een stevige visie op verandermanagement en op uw rol als (proces)-begeleider.

Workshoponderwerpen

Tijdens de masterclass wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af.

In de masterclass worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld:

 • wat doet de verandering met u;

 • uw rol en positie in het veranderingsproces;

 • omgaan met dynamiek, onzekerheid en onvolledigheid;

 • zelfsturing en zelfkennis;

 • intrinsieke motivatie en (belemmerende) overtuigingen;

 • uw profiel als (proces)begeleider;

 • uw visie op veranderen en uw rol;

 • flexibel hanteren van interventiemethodieken;

 • faseren van veranderingstrajecten;

 • coachings- en beïnvloedingsvaardigheden;

 • cultuur en gedrag (van groepen) in veranderingen;

 • omgaan met (erge) weerstand;

 • toepassen van feedforward: de focus op gewenst gedrag;

 • transfer van kennis en vaardigheden naar praktijk;

 • veranderingen in de omgeving en in uzelf consolideren;

 • visie en strategie ontwikkelen en implementeren;

 • effectief beïnvloeden van veranderproces in de eigen werkpraktijk.

Werkwijze

De masterclass heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De masterclass bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en gesprekken in kleinere groepen.

Maatwerk

Deze masterclass wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd. Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties

In de masterclass werkt u aan de volgende competenties:

 • coachen;

 • inlevingsvermogen;

 • luisteren;

 • probleemanalyse.

Resultaat masterclass

U bent na deze intensieve masterclass in staat het effect van uw eigen denk- en gedragspatronen op het veranderproces te onderkennen. U heeft een stevige visie gekregen op verandermanagement en uw rol als (proces)begeleider hierin. U herkent het krachtenveld en kunt daar effectief op anticiperen.

Workshopmaterialen en nazorg

Voor of na de masterclass kunt u een e-book downloaden.

Duur van de masterclass

De masterclass bestaat uit twee dagdelen (ochtend, middag of avond).

Investering

De investering voor deze 2 x 4 uur durende masterclass is € 1.960,- per groep (excl. btw). Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen. Bel voor meer informatie Teamingnet: 074 711 02 62.