Presenteren met overtuiging

Deze workshop helpt u uw plankenkoorts te overwinnen! Sleutelwoorden zijn voorbereiding en oefening. Door praktische opdrachten leert u uzelf en uw onderwerp met grote zelfverzekerdheid en passie te presenteren en de sympathie van uw toehoorders te winnen. U gaat de oprechte aandacht en serieuze interesse van uw toehoorders verkrijgen en behouden. Alle aspecten van het houden van presentaties komen in deze workshop aan bod, ook het omgaan met spanning, met dode momenten en kritische opmerkingen uit de zaal.

Workshoponderwerpen

Tijdens de workshop wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af. In de workshop worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld:

 • hoe bereidt u uw presentatie goed voor?

 • welke opzet en structuur bepalen uw succes?

 • hoe overwint u uw spanning en stress?

 • hoe reageert u op vragen en opmerkingen?

 • wat doet u om dode momenten te omzeilen?

 • hoe betrekt u de toehoorders in uw verhaal?

 • wat wilt u uw toehoorders 'meegeven' aan het eind van de presentatie?

Werkwijze

De workshop heeft een hoog interactief karakter. De eigen presentatie-ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De workshop bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer en deelnemers.

Maatwerk

Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd. Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties

In de workshop werkt u aan de volgende competenties:

 • creativiteit;

 • flexibiliteit;

 • presenteren;

 • schakelvermogen;

 • sociale gerichtheid;

 • overtuigingskracht.

Resultaat workshop

U bent na deze intensieve workshop in staat om:

 • een motiverende presentatie te geven;

 • een presentatie overtuigend te openen;

 • door middel van een 'mindmap' structuur aan uw presentatie te geven;

 • de aandacht van uw toehoorders te trekken en te houden;

 • in te spelen op non-verbaal gedrag van uw gehoor;

 • te werken met en bewust gebruik te maken van hulpmiddelen;

 • met onverwachte omstandigheden om te gaan;

 • uzelf na elke presentatie te verbeteren.

Workshopmaterialen en nazorg

Voor of na de workshop kunt u een e-book downloaden. Aan het eind van de workshop ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk.

Duur van de workshop

De workshop bestaat uit twee dagdelen (ochtend, middag of avond).

Investering

De investering voor deze 2 x 4 uur durende workshop is € 1.960,- per groep (excl. btw). Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen. Bel voor meer informatie Teamingnet: 074 711 02 62.