Team Ontwikkel Programma

TEAM ONTWIKKEL PROGRAMMA

Wilt u effectiever werken en beter samenwerken? Dan is het van belang dat u werkt aan uw persoonlijke ontwikkeling, ongehinderd door interne blokkades of spanningen. Door uw persoonlijke kracht te versterken, vergroot u uw stressbestendigheid en ontstaat er meer ruimte voor prestatie en motivatie. Niets staat u meer in de weg om beter te functioneren en succesvol samen te werken te werken.

Workshoponderwerpen

Tijdens de workshop wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af.

In de workshop worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld:

- kwaliteitsgedrag en motivatie;

- leven in het hier en nu in plaats van verleden en heden;

- voorstellingen versus realiteit; leren, lijden of veranderen?

- de goede dingen GOED;

- de kunst van positieve zelfprogrammering;

- de confrontatie met jezelf;

- bewuste en onbewuste beïnvloeding;

- omgaan met aanvallen / confrontaties;

- energie- en stressmanagement;

- feedback en assertiviteit;

- effectief communiceren;

- interne klantgerichtheid;

- inzicht in jezelf en je team;

- samenwerken en effectief zijn;

- stellen van doelen en aanspreken op resultaat;

- omgang met tijd;

- vergaderen en werkoverleg;

- persoonlijk actieplan.

Maatwerk

Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.

Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind.

Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties

In de workshop werkt u aan de volgende competenties:

- assertiviteit;

- doorzettingsvermogen;

- gespreksvaardigheid;

- inlevingsvermogen;

- luisteren;

- plannen en organiseren;

- resultaatgerichtheid;

- samenwerken;

- zelfsturing.

Resultaat workshop

U bent na deze intensieve workshop in staat om:

- optimaal gebruik te maken van uw sterke kanten;

- het gedrag van anderen beter te begrijpen;

- uw gedrag af te stemmen op anderen;

- beter met uw tijd om te gaan;

- beter te plannen en te organiseren;

- doelgerichter te communiceren met uw collega's, leidinggevenden en (interne)klanten;

- productiever te werken.

Workshopmaterialen en nazorg

Voor of na de workshop kunt u een e-book downloaden.

Aan het eind van de workshop ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt.

Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk.

Duur van de workshop

De workshop bestaan uit twee tot zes dagdelen (ochtend, middag of avond), afhankelijk van de opleidingsbehoefte.

Investering

Bel voor een afspraak of voor een prijsopgave: 074 711 02 62.

Voorbereidende werkzaamheden en trainingsmaterialen zijn altijd inclusief.

Klik hier om de opleidingsbrochure 2018 te downloaden.

instrumenten